2012-12-05 08:20:31

About lightning\'s research from CRD scientist ...

Հայ գիտնականները կայծակի վերաբերյալ աննախադեպ ուսումնասիրություններ են կատարում
About   lightning's research from CRD scientist  ...
Հայ գիտնականները կայծակի վերաբերյալ աննախադեպ ուսումնասիրություններ են կատարում: Նրանք շուրջ 2 տարի ուսումնասիրել են կայծակի բնույթն ամպրոպների ժամանակ և հաստատել, որ մինչ երկնքում կայծակի հայտնվելը` ամպի ներքևի շերտում առաջանում է դրական լիցքավորված շերտ, որը խոչընդոտում է երկրային կայծակների առաջացմանը, և պարպումները լինում են միայն ամպի ներքին շերտերի միջև: